Característiques del sòl

El sòl, amb notables diferències dins de cada parcel•la, passa de molt sorrenc a una part de la zona de la Merlot a molt pedregós a la zona del Cabernet. La pedra és calcària i agreuja els efectes de la manca d’aigua, i provoca estrès suplementari a la planta.

Aquestes particularitats del sòl juntament amb un clima difícil, normalment sec i calorós a l’estiu, fan que el control de la maduració sigui molt important i la secció del raïm a la mateixa planta sigui primordial.